กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐรดา กาวีวน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวแพรวา นิวัฒนานนท์
ครูผู้ช่วย

นายสุรศักดิ์ นิลคง
ครูอัตราจ้าง