ภาพกิจกรรม
16 พ.ค. 66 แสดงความยินดีแก่ครูที่ย้ายสถานศึกษา
โรงเรียนพบพระวิทยาคมขอแสดงความยินดีแก่นางกิ่งสุคนธ์ ทองมหา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายธงชัย อุทัยหิรัญทวี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนายเจษฎา จี๋ก๋อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษาแห่งใหม่
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,14:05   อ่าน 27 ครั้ง