ภาพกิจกรรม
12 พ.ค. 66 อบรมป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรสังกัดสพม.ตาก
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวินัย จริยธรรม และป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยมี ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,10:20   อ่าน 26 ครั้ง