ภาพกิจกรรม
13 มี.ค. 66 ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ
คณะครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นและนโยบายที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ๑ รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,13:01   อ่าน 24 ครั้ง