ภาพกิจกรรม
10-12 มี.ค. 66 ประชุมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมฉลาดทางการเงิน
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม มอบหมายให้นายธงชัย อุทัยหิรัญทวี เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีต้นทุนด้านการจัดการเรียน การสอน ด้านความฉลาดรู้การเงิน เพื่อไปปรับใช้ในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาเป็นวิทยากรได้ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท และศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,12:58   อ่าน 28 ครั้ง