ภาพกิจกรรม
10 มี.ค. 66 ที่ปรึกษาพิเศษเยี่ยมเยือนโรงเรียนพบพระวิทยาคม
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม ให้การต้อนรับ ท่านสจ.ปกรณ์ สตะนีกรรณ ที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนพบพระวิทยาคม เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามในการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนพบพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,09:46   อ่าน 23 ครั้ง