ภาพกิจกรรม
10 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์
งานปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม โดยมีพระปลัดมกรธวัช วัดดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นพระวิทยากร เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสมคิด พาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,09:44   อ่าน 21 ครั้ง