ภาพกิจกรรม
24 ม.ค. 66 การติดตามการใช้เงินของโรงเรียน
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนพบพระวิทยาคม เข้ารับการติดตามการใช้เงินของโรงเรียนและการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,11:22   อ่าน 9 ครั้ง