ภาพกิจกรรม
24 ม.ค. 66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนพบพระวิทยาคม

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนพบพระวิทยาคม อาทิ การสอนทำเครื่องเรือนที่ได้จากการแปรรูปเศษไม้ในท้องถิ่นเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าฝึกทักษะงานฝีมือด้านงานช่างไม้ และเยี่ยมชม P.W. Farm ภายใต้โครงการ Smart Farm เพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ เน้นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจำกัด และได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,11:19   อ่าน 8 ครั้ง