ภาพกิจกรรม
23 ม.ค. 66 นายอำเภอพบพระ พบปะพูดคุยและกล่าวให้โอวาท
นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคมในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมพูดคุย กล่าวให้โอวาทและแนวคิดเกี่ยวกับการทำงาน การศึกษาเล่าเรียน การเป็นพลเมืองดี การป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แก่นักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,16:58   อ่าน 12 ครั้ง