ภาพกิจกรรม
23 ม.ค. 66 ประกวดคัดเลือกผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชุมพู และนางสาววจันจิรา บุญเรือง ครูแกนนำ TO BE NUMBER ONE นำนักเรียน TO BE NUMBER ONE เข้าแข่งขันการประกวดคัดเลือกผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดตาก ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,16:55   อ่าน 11 ครั้ง