ภาพกิจกรรม
21 พ.ย. 65 ศึกษาดูงาน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
โรงเรียนพบพระวิทยาคม นำโดยนายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 5 ฝ่ายและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพบพระวิทยาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และการบริหารจัดการสถานศึกษา ของโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,11:53   อ่าน 14 ครั้ง