ภาพกิจกรรม
15 พ.ย. 65 ศึกษาดูงานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนพบพระวิทยาคม นำโดยนายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง 5 ฝ่ายและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพบพระวิทยาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนผดุงปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นข้อมูลในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ณ โรงเรียนผดุงปัญญา ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,14:28   อ่าน 22 ครั้ง