ภาพกิจกรรม
15 พ.ย. 65 ติดตามงบ อบจ.
นายสมคิด พาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพบพระวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์กีฬา) ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,14:22   อ่าน 22 ครั้ง