ภาพกิจกรรม
21 ก.ย. 65 “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
  โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ “เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ” ต่อไป

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,17:02   อ่าน 24 ครั้ง