ภาพกิจกรรม
19 ก.ย. 65 พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยนางวิไลพร ต๊ะสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานวิชาการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค จุดที่ 4 ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,09:53   อ่าน 14 ครั้ง