ภาพกิจกรรม
18 ก.ย. 65 จัดเตรียมนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยนางวิไลพร ต๊ะสุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพบพระวิทยาคม จัดเตรียมนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี เครื่องเรือนที่ได้จากการแปรรูปเศษไม้ในท้องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค จุดที่ 4 ภาคเหนือ โดยมีนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,09:52   อ่าน 21 ครั้ง