ภาพกิจกรรม
16 ก.ย. 65 โครงการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและนักเรียนสายการเรียนศิลป์ - อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ณ อ้วนเฟอร์นิเจอร์ กม.44 และไร่กำนันวีระชัย เพื่อศึกษาระบบ กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์นำความรู้สู่การสร้างแนวคิดและเทคนิคการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และเรียนรู้การเกษตร การเพาะปลูกพืชผัก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,23:03   อ่าน 14 ครั้ง