ประกาศ
ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ตามประกาศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนพบพระวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66