ประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ตามประกาศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 40 ครั้ง