ติดต่อเรา
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
333 หมู่ 3   ตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
เบอร์โทรสาร 055569081
Facebook : https://www.facebook.com/phobphra.pw/?ref=pages_you_manage


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน