รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
333 หมู่ 3   ตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
เบอร์แฟกส์ 055569081


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :